Προφήτης Ηλίας © eposfilis.gr
Ανακαλύψτε τα μονοπάτια του κεντρικού Ταΰγετου
Μονοπάτια
Λογγάστρα – Κνακίων – Τρύπη
5,3 km
Τρύπη (Καιάδας) – Πικουλιάνικα
2,1 km
Πικουλιάνικα – Διάσελο
2,9 km
Γύρω Κάστρου Μυστρά (Άνω Πύλη – Αγιαννάκης)
1,33 km
Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα) – Τρύπη (Καραγιανναίικα) – Τρύπη
2 km
45 mins
Τρύπη – Άγιος Βασίλειος – Άγιος Γεώργιος
560 m
15 mins
Βλαχοχώρι – Μυργιάλι – Μακρυά Χούνη
5,5 km
2 hrs 30 mins
Πικουλιάνικα – Βλαχοχώρι
2,2 km
45 mins
Βλαχοχώρι – Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος)
2,6 km
1 hr
Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος) – Μονή Φανερωμένης
5,1 km
2 hrs 15 mins
Σέλα – Κορίτες – Παξιμάδι
4,1 km
3 hrs
Μυστράς – Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος)
2,1 km
1 hr
Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος) – Σέλα
2,7 km
1 hr 10 mins
Σέλα – Περγανταίικα – Μονή Φανερωμένης
3,4 km
1 hr 15 mins
Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος) – Σέλα – Περγανταίικα – Μονή Φανερωμένης
6,1 km
2 hrs 25 mins
Περγανταίικα – Αλατσά (Πλατανάκι)
5,9 km
3 hrs
Διασταύρωση (Αλατσά) – Λιβάδι
2,8 km
1 hr 30 mins
Αναβρυτή – Διασταύρωση (Αλατσά) – Λιβάδι
5 km
2 hrs 45 mins
Λακκώματα – Λιβάδι – Τσάρκος
3,6 km
1 hr 45 mins
Τσάρκος – Σπανακάκι – Πόρτες Λακκωμάτων – Διασταύρωση (Αλατσά) – Λιβάδι
4,7 km
2 hrs
Κουφοβούνι – Λατζινίκος
3,8 km
1 hr 30 mins
Πικουλιάνικα – Κανελάκια – Κουφοβούνι
8,2 km
4 hrs 30 mins
Παρόρι – Παναγιά Λαγκαδιώτισσα – Μεταμόρφωση Σωτήρος
2,1 km
45 mins
Παρόρι – Παναγιά Ζαγούνα – Μονή Φανερωμένης
3,7 km
1 hr 30 mins
Αγιάννης – Αναβρυτή
3,7 km
1 hr 10 mins
Καλύβια Σοχάς – Σοχά
5,2 km
2 hrs
Σοχά – Λακκώματα
3,1 km
1 hr 30 mins
Καλύβια Σοχάς – Σοχά – Λακκώματα
8,3 km
3 hrs 30 mins
Τρύπη – Πηγές Κνακίωνα (Κυκλική)
0,3 km
10 mins
Τμήμα Βρυσεάδας
Αναβρυτή – Μονή Φανερωμένης (Ε4)
2,5 km
50 mins
Πηγή Μαγκανιάρη – Καταφύγιο Ταΰγετου – Κορυφή Προφήτης Ηλίας
3,8 km + 3,6 km
1 hr 30 mins + 2hrs 45 mins
Κουμουστά – Πινιέρη Λάκκα – Καταφύγιο ΕΟΣ
7,2 km
3 hrs
Κουμουστά – Πινιέρη Λάκκα – Πενταυλοί
6,5 km
2 hrs 30 mins
Κουμουστά – Ι.Μ. Γόλας
3,1 km
1 hr
Σέλα – Προφήτης Ηλίας (Ξεροβούνα)
1,2 km
40 mins
Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 (Μυστράς-Πενταυλοί)
25,4 km
8 hrs 30 mins
Δίκτυο Μονοπατιών Κεντρικού Ταΰγετου

Τα Taygetos Trails είναι το δίκτυο παραδοσιακών μονοπατιών που εκτείνεται στο βόρειο τμήμα του Κεντρικού και Ανατολικού Ταΰγετου με συνολικό μήκος περίπου 90 χλμ. Βρίσκεται εντός του νομού Λακωνίας και ενώνει 14 ορεινά χωριά: Λογγάστρα, Τρύπη, Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα), Σταυρός, Πικουλιάνικα, Βλαχοχώρι, Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος), Περγανταίικα, Αναβρυτή, Σοχά, Καλύβια Σοχάς, Άγιος Ιωάννης, Παρόρι, Μυστράς. Το δίκτυο έχει εισόδους από τα χωριά Λογγάστρα, Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα) Τρύπη, Πικουλιάνικα, Μυστρά, Παρόρι, Άγιο Ιωάννη και Καλύβια Σοχάς. Συνολικά οι διαδρομές του δικτύου ανέρχονται στις 28, απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα πεζοπορικής εμπειρίας και είναι προσβάσιμες όλη τη διάρκεια του έτους.

Η αποκατάσταση των μονοπατιών είναι πρωτοβουλία των τοπικών συλλόγων:
◼ Αθλητικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων Σοχάς
◼ Πολιτιστικός Σύλλογος Μυστρά
◼ Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Παρόρι 2011»
◼ Πολιτιστικός Σύλλογος Πικουλιανίκων
◼ Πολιτιστικός Σύλλογος Τρύπης «Ο Πλήθων»
Σύλλογος Βρυσεατών και Φίλων της Αναβρυτής «Η Φανερωμένη»

Η αποκατάσταση των μονοπατιών συντονίζεται από τον Προοδευτικό Συλλόγο Ταϋγέτης(Μπαρσινίκος) Μυστρά, με την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει ως στόχο να αποτελέσει την κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των παραδοσιακών μονοπατιών και κατά συνέπεια της ευρύτερης περιοχής. 

Οι εργασίες αποκατάστασης και σήμανσης του δικτύου μονοπατιών υλοποιούνται με ευθύνη του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης.

Τρύπη © Κώστας Λαγανάς
Σπηλαιοβάραθρο Καιάδα
Κάστρο Μυστρά © Δήμος Σπάρτης
Μυστράς, Άγιος Δημήτριος © Δήμος Σπάρτης
Αγία Ειρήνη-Σημείο Διαδρομής © Σαράντος Βουραντώνης
Τρύπη - Άγιος Γεώργιος © Σαράντος Βουραντώνης
Σημείο χωριού, Βλαχοχώρι © Κώστας Λαγανάς
Πικουλιάνικα © karidotsouflo.gr
Καταρράκτης, Βλαχοχώρι © Κώστας Λαγανάς
Ταϋγέτη © barsinikos.gr
Ταΰγετος © exploresparta.gr
Μυστράς, Κάστρο © Δήμος Σπάρτης
Ταϋγέτη © barsinikos.gr
Σέλα - Περγανταίικα © Κώστας Λαγανάς
Ταϋγέτη © Κώστας Λαγανάς
Περγανταίικα © Γιώργος Γιαξόγλου
Ταΰγετος © exploresparta.gr
Αναβρυτή © Κώστας Λαγανάς
Τσάρκος © Κώστας Λαγανάς
Τσάρκος © Κώστας Λαγανάς
Πικουλιάνικα © karidotsouflo.gr
Παρόρι - Λαγκαδιώτισσα © Δήμος Σπάρτης
Βράχος Ζαγούνας © Κώστας Λαγανάς
Αναβρυτή © Δήμος Σπάρτης
provide an attachment id!
Σοχά © Κώστας Λαγανάς
Καλύβια Σοχάς © Κώστας Λαγανάς
Τρύπη-Γεφύρι Άι Σώστη © Κώστας Λαγανάς
Ταΰγετος © exploresparta.gr
Μονή Φανερωμένης © Κώστας Λαγανάς
Ταΰγετος © Δήμος Σπάρτης
Κουμουστά, Εξάκρουνη κρήνη © topoguide.gr, Τ.Αδαμακόπουλος
Κουμουστά © spartavoice.gr, Αλέξανδρος Μπουγάδης
Ιερά Μονή Γόλας © topoguide.gr, Τ.Αδαμακόπουλος
Κεντρικός Ταΰγετος από Σπανακάκι © Κώστας Λαγανάς
Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 © wikipedia.gr
1/37
Λογγάστρα – Κνακίων – Τρύπη
5,3 km
707 m
377 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
2/37
Τρύπη (Καιάδας) – Πικουλιάνικα
2,1 km
66 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
3/37
Πικουλιάνικα – Διάσελο
2,9 km
117 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
4/37
Γύρω Κάστρου Μυστρά (Άνω Πύλη – Αγιαννάκης)
1,33 km
127 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
5/37
Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα) – Τρύπη (Καραγιανναίικα) – Τρύπη
76 m
2 km
201 m
45 mins
461 m
277 m
318 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
6/37
Τρύπη – Άγιος Βασίλειος – Άγιος Γεώργιος
97 m
560 m
15 m
15 mins
542 m
112 m
459 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
7/37
Βλαχοχώρι – Μυργιάλι – Μακρυά Χούνη
807 m
5,5 km
239 m
2 hrs 30 mins
1231 m
1046 m
662 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
8/37
Πικουλιάνικα – Βλαχοχώρι
284 m
2,2 km
154 m
45 mins
773 m
438 m
557 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
9/37
Βλαχοχώρι – Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος)
340 m
2,6 km
377 m
1 hr
740 m
717 m
640 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
10/37
Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος) – Μονή Φανερωμένης
414 m
5,1 km
356 m
2 hrs 15 mins
824 m
770 m
645 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
11/37
Σέλα – Κορίτες – Παξιμάδι
755 m
4,1 km
142 m
3 hrs
1741 m
897 m
1106 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
12/37
Μυστράς – Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος)
476 m
2,1 km
96 m
1 hr
708 m
572 m
320 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
13/37
Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος) – Σέλα
498 m
2,7 km
91 m
1 hr 10 mins
1146 m
589 m
108 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
14/37
Σέλα – Περγανταίικα – Μονή Φανερωμένης
207 m
3,4 km
549 m
1 hr 15 mins
1127 m
756 m
780 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
15/37
Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος) – Σέλα – Περγανταίικα – Μονή Φανερωμένης
6,1 km
2 hrs 25 mins
1146 m
108 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
16/37
Περγανταίικα – Αλατσά (Πλατανάκι)
510 m
5,9 km
431 m
3 hrs
1276 m
941 m
862 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
17/37
Διασταύρωση (Αλατσά) – Λιβάδι
476 m
2,8 km
68 m
1 hr 30 mins
1404 m
544 m
986 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
18/37
Αναβρυτή – Διασταύρωση (Αλατσά) – Λιβάδι
788 m
5 km
109 m
2 hrs 45 mins
1526 m
897 m
846 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
19/37
Λακκώματα – Λιβάδι – Τσάρκος
646 m
3,6 km
186 m
1 hr 45 mins
1740 m
832 m
1270 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
20/37
Τσάρκος – Σπανακάκι – Πόρτες Λακκωμάτων – Διασταύρωση (Αλατσά) – Λιβάδι
348 m
4,7 km
688 m
2 hrs
2024 m
1036 m
1400 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
21/37
Κουφοβούνι – Λατζινίκος
185 m
3,8 km
912 m
1 hr 30 mins
1850 m
1097 m
1063 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
22/37
Πικουλιάνικα – Κανελάκια – Κουφοβούνι
1527 m
8,2 km
237 m
4 hrs 30 mins
1850 m
1764 m
560 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
23/37
Παρόρι – Παναγιά Λαγκαδιώτισσα – Μεταμόρφωση Σωτήρος
517 m
2,1 km
324 m
45 mins
520 m
841 m
291 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
24/37
Παρόρι – Παναγιά Ζαγούνα – Μονή Φανερωμένης
694 m
3,7 km
166 m
1 hr 30 mins
786 m
860 m
258 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
25/37
Αγιάννης – Αναβρυτή
784 m
3,7 km
393 m
1 hr 10 mins
791 m
1177 m
400 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
26/37
Καλύβια Σοχάς – Σοχά
799 m
5,2 km
244 m
2 hrs
860 m
1043 m
280 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
27/37
Σοχά – Λακκώματα
498 m
3,1 km
58 m
1 hr 30 mins
1280 m
556 m
833 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
28/37
Καλύβια Σοχάς – Σοχά – Λακκώματα
1295 m
8,3 km
297 m
3 hrs 30 mins
1280 m
1592 m
280 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
29/37
Τρύπη – Πηγές Κνακίωνα (Κυκλική)
18 m
0,3 km
70 m
10 mins
501 m
88 m
431 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
30/37
Τμήμα Βρυσεάδας
Αναλυτικά το μονοπάτι
31/37
Αναβρυτή – Μονή Φανερωμένης (Ε4)
192 m
2,5 km
195 m
50 mins
823 m
387 m
760 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
32/37
Πηγή Μαγκανιάρη – Καταφύγιο Ταΰγετου – Κορυφή Προφήτης Ηλίας
662 m + 953 m
3,8 km + 3,6 km
84 m + 95 m
1 hr 30 mins + 2hrs 45 mins
1553 m + 2407 m
746 m + 1048 m
975 m + 1547 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
33/37
Κουμουστά – Πινιέρη Λάκκα – Καταφύγιο ΕΟΣ
1056 m
7,2 km
175 m
3 hrs
1553 m
1231 m
669 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
34/37
Κουμουστά – Πινιέρη Λάκκα – Πενταυλοί
830 m
6,5 km
179 m
2 hrs 30 mins
1320 m
1009 m
669 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
35/37
Κουμουστά – Ι.Μ. Γόλας
373 m
3,1 km
197 m
1 hr
847 m
570 m
580 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
36/37
Σέλα – Προφήτης Ηλίας (Ξεροβούνα)
111 m
1,2 km
41 m
40 mins
1237 m
152 m
1144 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
37/37
Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 (Μυστράς-Πενταυλοί)
2833 m
25,4 km
1908 m
8 hrs 30 mins
1550 m
4741 m
294 m
Αναλυτικά το μονοπάτι
Σπανακάκι © Κώστας Λαγανάς
Χρήσιμες πληροφορίες
Πρόσβαση στην περιοχή

Αυτοκίνητο
Από Αθήνα: 218 χλμ, 2,5 ώρες
Από Καλαμάτα: 98 χλμ, 1 ώρα
Η διαδρομή ακολουθεί τους αυτοκινητόδρομους A6 (Αττική Οδός), A8 (Ελευσίνα-Κόρινθος) και A7 (Κόρινθος-Τρίπολη), και στη συνέχεια τον αυτοκινητόδρομο A71 (Λεύκτρο – Σπάρτη).

Λεωφορείο
Από Αθήνα: 226 χλμ, 3,5 ώρες
Από Καλαμάτα: 102 χλμ, 1 ώρα
Το ΚΤΕΛ Λακωνίας εκτελεί αρκετά καθημερινά δρομολόγια από και προς την Αθήνα. Μέσω των δρομολογίων αυτών εξυπηρετούνται και οι γραμμές Σπάρτη-Τρίπολη και Σπάρτη-Κόρινθoς.

Από αεροδρόμιο
Από Ελευθέριος Βενιζέλος – Αεροδρόμιο Αθηνών: 248 χλμ, 2,5 ώρες
Από αεροδρόμιο Καλαμάτας: 96 χλμ, 1ώρα
Η οδική μετάβαση από την  Καλαμάτα στη Σπάρτη  απαιτεί περίπου μία ώρα. Η διαδρομή ακολουθεί τους αυτοκινητόδρομους Α7 (Καλαμάτα- Τρίπολη)  και στη συνέχεια τον αυτοκινητόδρομο A71 (Λεύκτρο – Σπάρτη).

Για την οδική πρόσβαση στα μονοπάτια της παρούσας μελέτης δύναται να χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο οδικό δίκτυο:
H επαρχιακή οδός Σπάρτη – Λογγάστρα
Η εθνική οδός Σπάρτης – Καλαμάτας
Η εθνική οδός Σπάρτης – Μυστρά
Η εθνική οδός Σπάρτης – Γυθείου
Η επαρχιακή οδός Σπάρτης-Μυστρά
Η οδός Αμύκλες-Καλύβια Σοχάς
Η οδός Καλύβια Σοχάς – Σοχά
Η οδός Μυστρά –Πικουλιάνικα
Η οδός Μυστράς-Ταϋγέτη
Η οδός Ταϋγέτη – Περγανταίικα
Η οδός Μυστράς-Βλαχοχώρι
Η οδός Αγίου Ιωάννη-Αναβρυτή

Εκτός από τους παραπάνω ασφαλτοστρωμένους δρόμους, υπάρχει πλήθος υπαρχόντων δασικών και αγροτικών δρόμων κυρίως χωμάτινοι οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση στα υπάρχοντα μονοπάτια.

Διαμονή

Η περιοχή προσφέρει μεγάλη ποικιλία χώρων διαμονής για όλα τα γούστα. Μπορείτε να βρείτε πέτρινα παραδοσιακά σπίτια και ξενώνες, μικρά ξενοδοχεία, resorts πολυτελείας και ενοικιαζόμενα δωμάτια, στο Μυστρά, Παρόρι, στα Πικουλιάνικα, στην Τρύπη, στην Αναβρύτη και στην Ταϋγέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.exploresparta.gr/tourism/diamoni/

Γαστρονομία

Από τα κύρια τοπικά προϊόντα της σπαρτιατικής γης ξεχωρίζουν: οι ελιές ποικιλίας “Καλαμών” & το παρθένο ελαιόλαδο, τα πορτοκάλια, το μέλι, το κρασί με χαρακτηριστικές τις ποικιλίες Κυδωνίτσα, Μαυρούδι, Ροδίτης, Αθήρι και Αγιωργίτικο, το σύγκλινο, το λουκάνικο, τα ζυμαρικά, η πέστροφα και ο σολομός.

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδοσιακά πιάτα που μπορείτε να αναζητήσετε στο ταξίδι σας είναι: Μπουζοπούλα, Κόκορας μπαρδουνιώτικος, Πιταρούδες, Καγιανάς, Κολοκυθοκορφάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.exploresparta.gr/tourism/topika-proioda/

Συνιστώμενος εξοπλισμός

Μπότες πεζοπορίας, καπέλο, αντηλιακό, μακρύ παντελόνι, νερό 1,5 λίτρο τουλάχιστον,  τρόφιμα, πυξίδα, σφυρίχτρα, φακός, σουγιά ή πολυεργαλείο, ρολόι και μπατόν. Το χειμώνα αντιανεμικό μπουφάν, αδιάβροχο και ισοθερμικά ρούχα.

Προτείνουμε επίσης να μην περπατάτε ποτέ μόνοι και να έχετε πάντοτε μαζί σας ένα σετ πρώτων βοηθειών. Ένα καλά φορτισμένο κινητό τηλέφωνο θα σας φανεί χρήσιμο σε δύσκολες καταστάσεις.

Εποχιακή πεζοπορία

Μπορείτε να περπατήσετε όλο το χρόνο, εκτός από τους χειμερινούς μήνες όπου η χιονοκάλυψη ενδέχεται να κλείσει κάποια μονοπάτια. Η άνοιξη και το φθινόπωρο θεωρούνται ως οι καλύτερες εποχές χάρη στις ήπιες θερμοκρασίες και την πολύχρωμη φύση. Λόγω του υψομέτρου, ο αέρας μπορεί να φυσάει δυνατά και να είναι παγωμένος. Το καλοκαίρι (Ιούλιος, Αύγουστος) ενδέχεται να επικρατεί αρκετή ζέστη για περπάτημα.

Πεζοπορική συμπεριφορά

Πριν από κάθε πεζοπορία ενημερωνόμαστε για μετεωρολογικές συνθήκες.
Δεν απομακρυνόμαστε από τα όρια του μονοπατιού.
Χρησιμοποιούμε καμινέτο και αποφεύγουμε τις φωτιές.
Δεν αφήνουμε σκουπίδια. Στο μονοπάτι μαζεύουμε σκουπίδια που μπορεί να ξέφυφαν από άλλους.
Δεν καταστρέφουμε την βλάστηση, σεβόμαστε τα ιστορικά μνημεία και τους ντόπιους πληθυσμούς.
Σεβόμαστε την άγρια πανίδα και δεν τα ταίζουμε.

Πηγή: trailpath.gr

Άγρια ζώα

Κατά το παρελθόν υπήρχαν μεγάλα θηλαστικά που σήμερα έχουν εξαφανιστεί όπως αρκούδες, ελάφια, ζαρκάδια, λύκοι ακόμα και ο λύγκας. Σήμερα στη πανίδα του βουνού έχουν παρατηρηθεί 19 θηλαστικά, στα οποία περιλαμβάνονται η αλεπού, ο ασβός, το κουνάβι, ο λαγός και ο σκαντζόχοιρος. Έχουν επίσης αναφερθεί ο αγριόγατος και το τσακάλι αν και η κατάσταση για τους πληθυσμούς αυτών των ειδών δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Το μόνο μεγάλο θηλαστικό που παρατηρείται συχνά είναι το αγριογούρονο.

Σε περίπτωση εμφάνισης φιδιών, ως μέτρο πρόληψης, ο πεζοπόρος μπορεί να προσέχει που πατάει και που βάζει τα χέρια του. Αν συναντήσετε φίδι, μείνετε ήρεμοι και κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον δύο – τριών μέτρων χωρίς να το ενοχλήσετε. Σε περίπτωση που δαγκωθείτε από φίδι μείνετε ψύχραιμοι, καλέστε το 166 ή το 112 και μην προβείτε σε καμία απολύτως ενέργεια, παρά κατευθυνθείτε στο κέντρο υγείας με τη βοήθεια συνοδού. Συνιστούμε να μην περπατάτε ποτέ μόνοι!

Skip to content